Tarot as a laboratory of meaning

Dare to ask old cards. Game as well as card reading are processes driven by chance. The point is cards always show something we are able to make relationship to. The “something” is most often a short story, which in a surprising way touches our initial question. That’s how we are. That’s the way our mind works. It is not necessary to believe in something, for creating such connections is our basic natural ability.

Try it. You don’t have to pay, if you don’t want to. You can ask for whatever you want—from daily issues to something philosophical or spiritual. Human mind will search for meaning at any cost, if necessary. If you liked the reading, I would be very happy for a reward according to your choice.

I offer readings via email or face-to-face sessions. The result is always a short story, which I like to call simile or parable. If you prefer face-to-face readings, I am usually accessible near the Celetná street, Prague 1.

Tarot jako laboratoř významů

Odvažte se položit otázku starým kartám. Stejně jako hru i rozložení karet řídí náhoda. Obrázky ale vždycky padnou tak, že je naše mysl schopna se k nim vztáhnout a něco v nich objevit. To něco je nejčastěji drobný příběh, který se podivuhodně dotýká otázky, kterou jsme položili. Takoví jsme. Tak pracuje naše mysl. Není třeba něčemu nebo v něco věřit, protože vytváření takových spojení je naše základní přirozená schopnost.

Zkuste to sami. Za zkoušku nic nedáte, pokud sami nebudete chtít. Ptejte se, na co chcete – od všedních starostí po filosofická nebo spirituální témata. Lidská mysl hledá význam za každou cenu a kdekoli je to možné. Pokud se Vám bude odpověď líbit, budu rád za odměnu podle Vašeho uvážení.

Nabízím výklad přes mail nebo osobně. Výsledek je vždy krátký příběh, který nazývám nejraději podobenstvím. Upřednostňujete-li osobní setkání, jsem obyčejně k zastižení nedaleko Celetné ulice v Praze.

My name is Honza Hejzl and I live near Prague, Czech Republic. I have been enjoying working with cards for over 20 years now. I consider tarot as a kind of visual language helping us to find metaphors. Metaphors are the very base of any problem solving or finding release from some tension. Sometimes they bring to us just pure joy of discovery. There is always something exciting in seeing the story.

I work exclusively with faithful replicas of tarot cards produced in 17th and 18th century.


Jmenuju se Honza Hejzl a bydlím kousek od Prahy. Kartami se zabývám přes 20 let a pořád mě to baví. Tarot chápu jako svého druhu vizuální jazyk, s jehož pomocí můžeme nacházet metafory a přirovnání. Ty jsou samotným základem jakéhokoliv řešení problému nebo uvolnění napětí. A někdy nám prostě přinášejí příjemnou radost z objevování. Na odhalení příbehu je vždycky něco vzrušujícího.

Pracuji výhradně s věrnými replikami tarotových karet ze 17. a 18. století.